Testovi

Na stranici  http://servisi.euprava.gov.rs/autoskole/prijava  unesite vas ID broj i lozinku . Zatim kliknite na Prijava Kandidata 

 

Zatim na profilu kandidata ako zelite da proverite svoje znanje kliknite na TEORIJSKI ISPIT -> SIMULACIJA POLAGANJA TI. Ako niste sigurni u svoje znaje i zelite da prodjete sva moguca pitanja koja ce biti na testu kliknite na TEORIJSKI ISPIT -> PITANJA ZA TI-VEZBANJE

 

Ako ste klikunili na PITANJA ZA TI-VEZBANJE izaberite Oblast i Podoblast pitanja koja zelite da vezbate. Zatim kliknite na PRIKAZ